Klimatanpassning i renskötseln med fokus på renens hälsa

Ett samarbete mellan SSR och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), och arbetet är finansierat av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

Klicka på de olika rubrikerna i bilden för mer information om de olika aspekterna av.