0 student

Skapa en struktur
Det viktigaste att tänka på när man gör en webbplats är att hitta en bra struktur för innehållet. l WordPress finns det två typer av innehåll:
statiska sidor (pages) och blogginlägg (posts).

Läroplanen är tom

Instruktör

Gratis